Kadry i prawo pracy

Zapewniamy kompleksową obsługę firm dotyczącą spraw pracowniczych oraz doradztwa z zakresu prawa pracy

Generowanie skierowań na badania lekarskie:
 • Wstępne
 • Kontrolne
 • Okresowe

Nadzór nad ich terminami.

Generowanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia pracownika w tym w języku ukraińskim:
 • Oświadczenia wymagane w aktach osobowych
 • Umowy o pracę – nadzór nad ich terminami
 • Aneksy i inne dokumenty dotyczące zmian w zatrudnieniu
 • Dokumenty dotyczące ustania stosunku do pracy w tym rozwiązania umów, świadectwa pracy
Ewidencja czasu pracy
 • Wnioski urlopowe
 • Rejestracja absencji pracownika
 • Generowanie list obecności
 • Przygotowywanie miesięcznych rozliczeń czasu pracy
Doradztwo w zakresie prawa pracy w oparciu o obowiązujące przepisy i normy
Współpraca z biurem rachunkowym w celu rejestrowania i wyrejestrowania pracownika
Gospodarka odzieżą roboczą i ochronną
Masz pytania? Zadzwoń 74 831 30 10 lub
Napisz do nas